POLSKI ENGLISH DEUTSCH
     

Wykonywana przeze mnie bi?utera damska i m?ska oraz artystyczne przedmioty u?ytkowe realizowane s? najcz??ciej w metalach szlachetnych: z?ocie, bia?ym z?ocie lub srebrze. Je?li jest to bi?uteria my?liwska to cz?sto u?ywam grandli (z?by jelenia) i k?sów lisa (k?y). Wyroby srebrne czasami s? z?ocene lub niellowane. Grawerunki wykonywane to najcz??ciej bulino na srebrze, ko?ci s?oniowej, ró?y rogu lub muszli a grawerunki w reliefie powstaj? z regu?y w rogu indyjskiego bawo?u wodnego i ró?y rogu jelenia.

 Zdjęcia w galerii
 Zdjęcia w galerii